Visie op coaching

Training & Management

Coachen is respectvol en empathisch betrokken in dienst staan van degene die gecoacht moet worden. De coach zelf dient zijn/haar reis te hebben afgelegd naar volle persoonlijke- en professionele ontwikkeling, in het besef dat ook hij/zij beperkingen heeft. Het proces is gebaseerd op een concreet gesteld doel en het bepalen van de weg, die gericht is op bewustwording en de wens van de gecoachte tot zelf- en/of situationele verandering en die te realiseren.

Het is een voorzichtig en respectvol proces waarin de gecoachte de weg en duur ervan zelf kiest, zodat hij/zij zichzelf kan vormen naar zijn/haar gewenste zelfbeeld of “ideale-ik” en zijn/haar gestelde doelen kan verwezenlijken.

De coach helpt en begeleidt het proces maar vormt de gecoachte Niet! De gecoachte zoekt zijn/haar eigen echtheid die via een persoonlijk rijpingsproces als het natuurlijke resultaat van de coaching naar voren komt.

coaching image

Inspiratie ook uit wijsheden, als;
• “Schoonheid ontstaat door de zuivering van zinloze overtolligheden”.
• “Beeldhouwkunst: de kunst om het overbodige, storende, materiaal te verwijderen”.
• “De grootste beeldhouwer kan niets verzinnen dat niet vooraf al in de steen bestaat, maar als zijn hand niet met zijn geest meegaat zal hij het nooit van ‘t ruwe verstorende materiaal winnen”.

coaching image