Teambuilding

Wat is een team?

Een team is een groep interafhankelijke individuen die ieder voor zich afgesproken taken uitvoeren en die in collectieve samenwerking  uitvoeren voor het behalen van de door het team gestelde doelen. Een team bestaat uit een aantal individuen die bepaalde vaardigheden bezitten en die in het team inbrengen, zoals: communicatie, houden van afspraken, wil tot samenwerking, technische skills, kennis, zich ondergeschikt kunnen maken, verantwoordelijkheid nemen en delen om de gestelde doelen te realiseren, etc. Het teamsucces wordt in sterke mate bepaald door de kracht van de onderlinge relatie van de teamleden, die tot uiting komt in een teamgeest van harmonie, eerlijkheid, strijdbaarheid en opofferingsgezindheid. Het teambuilding proces bestaat uit verschillende fasen, vaak en minimaal 5.

Een goed team is herkenbaar aan: de eenheid van versmolten deelnemende individuen, teamego, teamgeest, teampersoonlijkheid en dat het geheel meer is dan het aantal losse deelnemende individuen.

De vragen, als: Waarom is een groep niet goed genoeg meer?; Waarom teambuilding?; Wanneer moeten we een team zijn?; Wat is het nut van teambuilding?