Blogs & Links

Bedrijven Coaching & Training

Bedrijven nemen topsport als rolmodel:

Topsport wordt in het bedrijfsleven vaak als rolmodel gebruikt. Sport is fysiek-mentaal gericht en het bedrijfsleven meer cognitief-mentaal. De grote overeenkomst is dat er gestreden /geduelleerd moet worden om de winst binnen te halen, verliezen is geen optie.

Topsport is een concreet voorbeeld, voor het abstracte; “Winnaarsmentaliteit”.

Het gaat om de juiste mindset, mentaliteit en timing. Wanneer ga je uit van je individuele kracht en wanneer maak je die ondergeschikt aan het team- c.q. bedrijfsbelang? In de kern gaat het om zelfsturendheid en leiderschap c.q. management. Kwaliteiten die ook (deels) leer-/trainbaar.

In topbedrijven komen geen trainers voor zoals in de topsport, wel managers die te vergelijken zijn met de prestatie-/realisatie coaches in de topsport.