Intake en coachingsprocedures

Intake Procedure

• Begint met de aanmelding, waarna een vrijblijvend een kosteloos een intake gesprek van ca. 30 minuten plaatsvindt.
• Daarna wordt in overleg een plan van aanpak gemaakt en een coaching overeenkomst getekend.
• Optioneel is het afnemen van psychologische testen, die als een handvat dienen tijdens de coaching en voor een realistisch zelfinzicht.
• Er worden duidelijke doelen gesteld die per sessie worden besproken, gedurende het coaching traject.
• Aan het einde van een coaching traject worden de testuitslagen en het verloop doorgenomen en eventueel desgewenst in een rapportage meegegeven.
• Daarna volgt optioneel een natraject dat gedurende de eerste 3 maanden (maandelijks) wordt afgenomen.
• Er is ook een “on the job” of “in company” coaching of training mogelijk.

coaching image

Evaluatie Procedure

• Vastleggen van doelen/prioriteiten (scala 1-10).
• Werken aan zelf- en situationeel inzicht.
• Hoe verschillende aspecten met elkaar samenhangen en verbonden kunnen worden.
• Tussentijds evaluatie van de cliënt en de verdere verwachtingen.
• Tussentijdse evaluatie van de coach.
• Vastleggen van coachingsdoelen en vastleggen van het tijdspad.
• Evaluatie, evt. is een tweemaandelijkse begeleiding en evaluatie gedurende een jaar mogelijk.

coaching image

Particuliere Tarieven zijn opvraagbaar

• Vaak is het tarief traject afhankelijk, afhankelijk van de coachbaarheid, het is en blijft (persoonlijk)maatwerk.
• U kunt vrijblijvend en kosteloos een intake gesprek van 30 minuten aanvragen.
• Offerte aanvragen voor persoonlijke coachingstrajecten is gratis, niet in geval het coachingsprojecten betreft.
• Wanneer de projecten bij Erik REEP Coaching, Training & Management worden gevolgd, dan wordt de offerteprijs verrekend.

coaching image

Coaching vergoedingstrajecten

• Coaching wordt vaak door particulieren zelf betaald of eventueel vergoed door zorgverzekeraars, bedrijven, sponsoren, sportbonden/organisaties, PGB, e.d.
• Er bestaan ook coachingstrajecten die (deels) gesubsidieerd worden.

coaching image