Persoonlijkheidsontwikkeling

Persoonlijkheidsontwikkeling:

Is het ontwikkelen van de natuurlijke persoonlijke eigenheid, vanuit de gedachte dat ieder mens een uniek, afzonderlijk, individu is. In de kern van de zaak is het in de eerste plaats weer je oorspronkelijke ik te ontdekken en jezelf te durven zijn. Het een vorm van vrijheid die jij neemt, die begint met het respect voor de ander c.q. je omgeving. Vandaaruit kun je een keuze maken hoe jij jezelf verder wilt ontwikkelen, door te werken aan je gedrag en karaktereigenschappen om die door jou gekozen persoonlijkheid in jezelf te verwezenlijken.

Wat het begrip persoonlijkheid precies betekent, daar bestaat (nog) geen definitie voor, omdat dat ronduit onmogelijk is, daar de lichamelijke en psychologische kenmerken voortdurend in de persoon veranderen en  “doorklinken”.

Persoonlijkheidsontwikkeling is derhalve het ontwikkelen van dat deel in jezelf waarin jij herkenbaar blijft door jouw identiteit die daaraan ten grondslag ligt, ook als jij jouw persoonlijkheid verder ontwikkelt. Hoe duidelijker herkenbaar en voorspelbaar jij bent, hoe sterker jij als individu of persoon(lijkheid) wordt ervaren. Het dwingt respect af omdat het moed vergt om jezelf te durven zijn, ook anders te kunnen zijn zonder daarbij jouw authenticiteit te verliezen.