Overtuigingen

• Medewerkers behoren geen kostenposten te zijn, zij verdienen en versterken de solvabiliteit en groei van het bedrijf.

• Een bedrijf ontwikkelt zich vaak beter en sneller wanneer de medewerkers zich laten coachen, met als concreet resultaat: zichtbare bedrijfsmatige groei.

• Een goed bedrijf biedt haar medewerkers een prettige, veilige werksfeer.

• Een bedrijf of sportvereniging is net zo goed als de kwaliteit en commitment van haar medewerkers.

• Wanneer het bedrijf haar medewerkers een prettige, veilige werksfeer biedt en de medewerkers trots zijn een onderdeel van de organisatie of het bedrijf te zijn.

• Begin als coach de persoonlijke ontwikkeling van je coachee daar waar de coachee het zeker denkt te weten of waar hij/zij rotsvast in gelooft!”