Over Erik Reep

Reep’s werkgebieden:
Fysiotherapie (1972), oorlogstraumatologie in NL-militaire dienstplicht in Duitsland in NATO-verband (1973-1974); Fysiotherapie in ziekenhuis/revalidatie centrum (1974-1976), fysiotherapiepraktijken in Nederland en Australië (1977-1988), fysiotherapie (v.a. 1989), eigen praktijk psychologisch (high) performance coaching (v.a. 1997) voor: atletiek in aanloop Olympische Spelen Sydney (2000) en Athene (2004), KNVB, het Nederlands voetbalelftal Marco van Basten en John van ’t Schip (2004-2005), kunst- en wedstrijdschaatsen, bedrijven (2000-heden), muziekindustrie – artiesten (2005-heden).
Reep’s overtuigingen:
Belangrijk is de manier van denken, de primaire intenties en overtuigingen vast te stellen, die zeggen iets van het karakter en persoonlijkheid en in welke mate passie en geloof aanwezig zijn om de gestelde doelen te kunnen realiseren.
Het gaat in de kern om persoonlijke ontwikkeling en hersenprogrammering, een fijn besnaard en (detail) gevoelig proces, waarin iedere vorm van “ruis” in de processen fnuikend kan uitwerken. Het ideale verloop is vrij van storende, remmende of blokkerende innerlijke processen en/of negatieve invloeden van de omgeving. Hetgeen ruimte geeft tot persoonlijke ontwikkeling en vernieuwend of anders te kunnen denken en doen. Een bevrijdend proces dat de mogelijkheden creëert om de gestelde doelen te kunnen verwerkelijken.
  • Mentale problemen zijn vaak op te lossen door persoonlijke ontwikkeling, dat de mogelijkheid biedt vernieuwend of anders kunnen denken. Een goede persoonlijke ontwikkeling schept de mogelijkheid om eerlijk tegenover jezelf en je vertrouwensmensen te durven zijn.
  • Het bezitten van verschillende management- en/of leiderschapsstijlen is nodig, om je aan te kunnen passen of een nieuwe vorm te kunnen geven aan de omstandigheden, dit om nodige “gereedschappen” te creëren die tot verwerkelijking van de gestelde doelen zullen leiden.
  • Om doelen te verwerkelijken moet je eerst alle middelen en mogelijkheden die je ter beschikking hebt inventariseren. De ontbrekende aspecten moet je in jezelf ontwikkelen en/of binnenhalen.