Oprichter

Fysiotherapie (1972), oorlogstraumatologie in NL-militaire dienstplicht in Duitsland in NATO-verband (1973-1974), fysiotherapie in ziekenhuis/revalidatie centrum (1974-1976), fysiotherapiepraktijken in Nederland en Australië (1977-1988), fysiotherapie (v.a. 1989), eigen praktijk psychologisch (high) performance coaching (v.a. 1997) voor: atletiek in aanloop Olympische Spelen Sydney (2000) en Athene (2004), KNVB, het Nederlands voetbalelftal Marco van Basten en John van ’t Schip (2004-2005), kunst- en wedstrijdschaatsen, bedrijven (2000-heden) en artiesten (2005-heden).
belangrijk is om de manier van denken, de primaire intenties en overtuigingen van mensen vast te stellen, die bepalen in welke mate passie en geloof aanwezig zijn om de gestelde doelen te kunnen realiseren.
Het gaat in de kern om persoonlijke ontwikkeling en hersenprogrammering, een fijn besnaard en (detail) gevoelig proces, waarin iedere vorm van “ruis” in de processen fnuikend kan uitwerken. Het ideale verloop is vrij van storende, remmende of blokkerende innerlijke processen en/of negatieve invloeden van de omgeving. Hetgeen ruimte geeft tot persoonlijke ontwikkeling en vernieuwend of anders te kunnen denken en doen. Een bevrijdend proces dat de mogelijkheden creëert om de gestelde doelen te kunnen verwerkelijken.
  • Mentale problemen zijn vaak op te lossen door persoonlijke ontwikkeling, dat de mogelijkheid biedt vernieuwend of anders kunnen denken. Een goede persoonlijke ontwikkeling schept de mogelijkheid om eerlijk tegenover jezelf en je vertrouwensmensen te durven zijn.
  • Het bezitten van verschillende management- en/of leiderschapsstijlen is nodig, om je aan te kunnen passen of een nieuwe vorm te kunnen geven aan de omstandigheden, dit om nodige “gereedschappen” te creëren die tot verwerkelijking van de gestelde doelen zullen leiden.
  • Om doelen te verwerkelijken moet je eerst alle middelen en mogelijkheden die je ter beschikking hebt inventariseren. De ontbrekende aspecten moet je in jezelf ontwikkelen en/of binnenhalen.
  • Er zijn topsporters, artiesten en managers, die hun inspiratie uit bijgeloof of geloof putten. Zij geloven in bovennatuurlijke krachten, Goddelijke machten, en dergelijke. Wanneer zij onder druk staan vragen zij die Hogere machten, ook talismannen en andere gelukbrengende voorwerpen, om hulp en bescherming. Vaak wordt er voor wedstrijden gebeden om niet geblesseerd te raken en/of hun tegenstanders te blesseren. Met de steun en door de aanwezigheid van die machten voelen zij zich sterker, zekerder en veiliger, hetgeen hun prestaties ten goede komt. Dit valt onder spirituele coaching, dat voor diegenen een essentieel onderdeel is voor het leveren van topprestaties en de wedstrijd te kunnen winnen.