Mindfuck Methode

De meerwaarde van coaching

Coaching is gericht op persoonlijke- en professionele ontwikkeling, in de brede zin van het woord. Het gaat om zelfbewustwording, bewustwording van je (vaste/rigide) manieren van denken, die geen doel treffen of hebben getroffen. dan is het (nood)zaak anders te denken. Iedere verbetering daarin is winst in alle opzichten, zowel als mens, sporter, artiest, manager of medewerker. Naast persoonlijke en professionele winst geeft het ook maatschappelijke, economische en bedrijfsmatige winst, een meerwaarde in alle opzichten dus. Zie voor meer informatie: http://www.dr-bock-coaching-akademie.de
De “Mindfuck methode” (door dr. Petra Bock/Berlin)

Het laat zien met welke denkwijzen en gedachtepatronen wij onszelf (regelmatig) saboteren, dit leidt ertoe dat wij situatief of structureel niet in staat zijn ons eigenlijk potentieel tot bloei te brengen.

“Mindfucks” zijn vaak verouderde denkwijzen, zogenaamde “heilige (denk)huisjes”, die dus onaantastbaar zijn, buiten iedere vorm van discussie vallen. Zij laten ons terugvallen in vroegere ontwikkelingsfasen van ons leven (onze jeugd bv.) waar bepaalde denkpatronen misschien noodzakelijk waren.

3 hoofdtrajecten:

Gezamenlijk mentale blokkeringen herkennen en benoemen (Petra Bock heeft er 7 categorieën ontwikkeld)
Innerlijke houding herkennen en veranderen (Kind-ik, ouder-ik, volwassen-ik)
Leren constructief open te staan voor nieuwe zienswijzen.

About


Delen: FacebookTwitterGoogleLinkedInE-mail

Social Media

RSS Blog op Trans4maxion.org

You can check out our in-depth review of atom here https://celltrackingapps.com/.