Missie

De beroemdheid onder de beroemdheden, Nelson Mandela: A solid unit of "Body-Mind-Soul-Spirit”
Als voorbeeld, Nelson Mandela, de held der helden; A solid unit of “Body/Mind-Soul-Spirit”

Individuen en teams door middel van coaching te helpen bij hun totale ontwikkeling tot solide en goed functionerende eenheden.

Reep werkt vanuit het mensbeeld: “Body-Mind-Soul-Spirit”, deze heeft hij ontwikkelt sedert 1997. Zijn coaching systeem begon in 1972 en verliep als volgt; “Body” (fysiotherapie), naar “Body-Mind” (psychologie), naar “Body-Mind-Soul” (de wereldse spiritualiteit), naar “Body-Mind-Soul-Spirit” (religieuze spiritualiteit).

Enkele hoeksteengedachten voor zijn coaching methode zijn:
• Het lichaam staat onder appèl van haar geest (mind), het lichaam voert uit wat die haar opdraagt, in de brede zin van het woord.
• Het lichaam past zich aan, aan de functie en uit te voeren opdrachten.
• Psychologische theorieën en hersenfunctiemodellen dekken de totale “lading” niet en doen de psyche te kort.
• Naast “body-mind” is de mens ook een spiritueel wezen.

Door dit totale mensbeeld vloeit voort dat, prestatie- of mentaal coachen een totaal (“body-mind-soul-spirit”) persoonlijk ontwikkelings- en wordingsproces is.

Reep’s MISSIE is:
Om het spirituele aspect, dat ook een filosofische (ontologische) entiteit heeft, een erkende en essentiële plaats te geven naast de reeds bestaande psychologische methodologie.

Ook al heeft het wereldse natuurwetmatig denken, door haar beperkingen, geen bewijs gevonden voor het bestaan van de spirituele aspecten, dan mag dat niet als “bewijs” dienen dat het dan niet bestaat. Mijn jarenlange, extensieve, praktijk heeft mij het tegendeel doen ervaren.