Coaching in de Zorgverleningmedewerkerszorg

Doel: leiderschaps- en professionele ontwikkeling voor het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid.

Burn-out t.g.v.:

  1. Hoge werkdruk door bezuinigingen en stress t.g.v. baanonzekerheid.
  2. Verstoring van de balans tussen belastbaarheid en draagkracht.
  3. Omgevings- en persoonsdruk van buitenaf. 

Over Erik Reep en de gezondheidszorg:

Meer dan 40 jaar is Reep als fysiotherapeut werkzaam in de gezondheidszorg en daardoor bekend met de veranderingen en de knellende punten binnen de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg staat heden ten dage in het teken van duurzaamheid en kostenbesparing (personeelsbeperking en hoge administratieve belasting), de overheid en zorgverzekeraars werken eraan om dit te realiseren.

Naast professioneel handelen is het vereist dat zij ook kunnen managen, motiveren en PR uitdragen, voor het persoonlijke imago als voor de organisatie waarin zij werken, als voor hun beroepsgroep.

ERIK REEP Coaching, Training & Solutions:

Heeft zich erop toegelegd om professionals binnen de gezondheidszorg te coachen, om hen in staat te stellen om zowel pro- als reactief te kunnen functioneren, d.w.z. in staat zijn tot het nemen van initiatief en verantwoording, of juist niet.

“Duurzame werkzaamheid” wil zeggen, professioneel en efficiënt functioneren in langdurig dienstverband, weinig verloop van personeel, wisselende werkplekken en voorkomen van re-integratie trajecten. Hierdoor ontstaat er een stabielere organisatie, door minder ziekte-uitval, meer flexibiliteit (d.w.z. beter aanpassingsvermogen aan wisselende omstandigheden).

ERIK REEP CT&S werkt met haar unieke methode aan leiderschaps-, persoonlijkheids- en mentaliteitsontwikkeling.

Omgangskunde heeft een belangrijke plaats, gezien de complexe samenstelling van onze samenleving binnen het ziekenhuiswezen, door de verschillende culturen, geloven, etniciteit, patiënten of clientèle.

Coaching is hiervoor bijzonder effectief gebleken, ERIK REEP CT&S staat voor: “Meer coaching, minder management voor duurzame werkzaamheid”.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de duur van de training, kosten en eventuele subsidie mogelijkheden kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via telefoon 020-6441094 of mobiel: +31655775943, zie hiervoor ook onze contactpagina.