Intake Procedure

 1. Beginnen met een aanmelding, waarna een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek plaatsvindt.
 2. Bij opgave voor coaching of training (sessies of een traject) wordt een intake gesprek afgenomen, een plan van aanpak gemaakt en een coaching overeenkomst getekend.
 3. Optioneel is het afleggen van testen, die als een belangrijk concreet handvat kunnen dienen tijdens de coaching en zelfinzicht geven.
 4. Er worden duidelijke coaching doelen gesteld die per sessie worden doorgenomen, ook tijdens een coaching traject.
 5. Aan het einde van een coaching traject worden de testuitslagen en het verloop als een ERIK REEP Coaching-rapport meegegeven.
 6. Daarna volgt optioneel een post coaching traject dat gedurende de eerste 3 maanden na iedere maand wordt afgenomen, daarna na 2 maanden en tenslotte na 3 maanden.
 7. Er is ook een coaching en/of trainingsmogelijkheid “on the job” of in company mogelijk, om gecoacht en/of getraind te worden.

Evaluatie Procedure 

 1. Vervolg gesprek met behulp van het levensraad (inzicht krijgen in work-life Balance van de cliënt)
 2. Vastleggen van prioriteiten (scala 1-10)
 3. Inzicht verschaffen van het waarden- en normensysteem en het mensenbeeld van de cliënt.
 4. Werken aan inzicht hoe verschillende doelen met elkaar samenhangen en hoe deze evt. met elkaar verbonden kunnen worden.
 5. Tussentijds evaluatie van de cliënt/verdere verwachtingen
 6. Tussentijdse evaluatie van de coach
 7. Vastleggen van coachingdoelen en vastleggen van tijdhorizon
 8. Toepassing van verschillende methodes (zie beneden) waar nodig
 9. Evaluatie
 10. Evt. tweemaandelijkse begeleiding van een jaar naar een nieuwe levensfase
Social Media