Intake Procedure

 1. Begint met de aanmelding, waarna een vrijblijvend en kosteloos informatief gesprek van ca. 30 minuten plaatsvindt.
 2. Bij opgave wordt een intake gesprek afgenomen, een plan van aanpak gemaakt en een coaching overeenkomst getekend.
 3. Optioneel is het afleggen van testen, die als een concreet handvat kunnen dienen tijdens de coaching en concreter zelfinzicht geven.
 4. Er worden duidelijke doelen gesteld die per sessie worden besproken, gedurende het coaching traject.
 5. Aan het einde van een coaching traject worden de testuitslagen en het verloop doorgenomen en eventueel in een rapportage meegegeven.
 6. Daarna volgt optioneel een natraject dat gedurende de eerste 3 maanden (maandelijks) wordt afgenomen.
 7. Er is ook “on the job” of “in company” coaching of training mogelijk.

Evaluatie Procedure

 1. Vervolg gesprek met behulp van het levensraad (inzicht krijgen in work-life Balance van de cliënt).
 2. Vastleggen van prioriteiten (scala 1-10).
 3. Inzicht verschaffen van het waarden- en normensysteem en het mensenbeeld van de cliënt.
 4. Werken aan inzicht, hoe verschillende doelen met elkaar samenhangen en hoe deze evt. met elkaar verbonden kunnen worden.
 5. Tussentijds evaluatie van de cliënt/verdere verwachtingen.
 6. Tussentijdse evaluatie van de coach.
 7. Vastleggen van coachingdoelen en vastleggen van het tijdspad.
 8. Toepassing van verschillende methodes in geval nodig.
 9. Evaluatie.
 10. Evt. tweemaandelijkse begeleiding en evaluatie gedurende een jaar.

Particuliere Tarieven

Het tarief is traject afhankelijk, dat persoonlijk en maatwerk is. U kunt vrijblijvend een intake gesprek en offerte opvragen.

Coaching wordt vaak betaald door particulieren of vergoed door zorgverzekeraars, bedrijven, sponsoren, sportbonden/organisaties, PGB, e.d.

Subsidie

Voor sommige coachingstrajecten bestaan subsidieregelingen. ERIK REEP Coaching, Training & Solutions is op de hoogte van de meeste van die subsidieregelingen en helpt haar clientèle om, indien vaan toepassing, van subsidie gebruik te maken.