Missie

De beroemdheid onder de beroemdheden, Nelson Mandela: A solid unit of "Body-Mind-Soul-Spirit”
Als voorbeeld, Nelson Mandela, de held der helden; A solid unit of “Body/Mind-Soul-Spirit”

Individuen en teams door middel van coaching te helpen bij hun totale ontwikkeling tot solide en goed functionerende eenheden.
Gewerkt wordt vanuit het mensbeeld: “Body-Mind-Soul-Spirit”, deze ontwikkeling dateert van 1997. Het coaching systeem begon in 1972 en verliep als volgt; “Body” (fysiotherapie), naar “Body-Mind” (psychologie, het wereldse en wetenschappelijke) en “Soul-Spirit” (heeft betrekking op het boven-wereldse).

Enkele hoeksteen gedachten van deze coaching methode zijn:
• Het lichaam staat onder appèl van de geest (mind), het lichaam voert uit wat haar wordt opgedragen, in de brede zin van het woord.
• Het lichaam past zich aan en vormt zich naar de functie.
• Psychologische theorieën en hersenfunctiemodellen dekken het grote, totale niet en doen de totale psyche te kort.
• Naast “body-mind” is de mens ook een “soul-spirit” wezen.

Door dit totale mensbeeld vloeit voort dat, prestatie- of mentaal coachen een totaal (“body-mind-soul-spirit”) persoonlijk ontwikkelings- en wordingsproces is.

De Missie:
Om het spirituele aspect, dat ook een filosofische (ontologische) entiteit heeft, een erkende en essentiële plaats te geven naast de reeds bestaande psychologische methodologie.

Ook al is het wereldse natuur wetmatige denken de trend, het heeft haar beperkingen, ook al is er geen bewijs gevonden voor het bestaan van het spirituele, dan mag dat niet als “bewijs” gebruikt worden, als zou het dan niet bestaan. Mijn jarenlange, extensieve, praktijk heeft mij het tegendeel doen ervaren.