Corporate uur- en trajecttarieven

 • De uurtarieven zijn vanaf €150,- per uur, zij worden gehanteerd indien er sprake is van een enkele of paar sessies.
 • De trajectkosten zijn afhankelijk van het thema en of ze individueel of in groepen worden gegeven. D.m.v. tussentijdse testen wordt gekeken of de tussendoelen zijn bereikt, als het einddoel is bereikt stopt het traject.
 • Offertes van een gekozen traject worden op aanvraag gegeven, omdat niet ieder traject hetzelfde is maar maatwerk.
 • De speakertarieven: worden doorgaans per dagdeel berekend en zijn afhankelijk of zij in- of exclusief reis- en verblijfskosten zijn en afhankelijk van wie de speaker is.

Subsidie

Wij zijn op de hoogte van de meeste subsidieregelingen en helpen onze clientèle om, zo mogelijk, van die regelingen gebruik te maken.

Intake Procedure

 1. Begint met de aanmelding, waarna vrijblijvend en kosteloos een informatief gesprek van ca. 30 minuten plaatsvindt.
 2. Bij opgave wordt een intake gesprek afgenomen, een plan van aanpak gemaakt en een coaching overeenkomst getekend.
 3. Optioneel is het afnemen van (psychologische) testen, die als een handvat dienen tijdens het coachingstraject en voor concreter zelfinzicht.
 4. Er worden duidelijke en reële doelen gesteld die per sessie worden besproken, gedurende het coachingstraject.
 5. Aan het einde van een coaching traject worden de testuitslagen en het verloop ervan eventueel in een rapportage meegegeven.
 6. Daarna volgt optioneel een natraject van 3 maanden, die maandelijks wordt afgenomen.
 7. Er is ook een mogelijkheid voor “on the job” of “in company” coaching en training mogelijk.

Evaluatie Procedure

 1. Vervolg gesprek met behulp van het levensraad (inzicht krijgen in work-life Balance van de cliënt).
 2. Vastleggen van prioriteiten (scala 1-10).
 3. Inzicht verschaffen van het waarden- en normensysteem en het mensenbeeld van de cliënt.
 4. Werken aan inzicht, hoe verschillende doelen met elkaar samenhangen en hoe deze evt. met elkaar verbonden kunnen worden.
 5. Tussentijds evaluatie van de cliënt/verdere verwachtingen.
 6. Tussentijdse evaluatie van de coach.
 7. Vastleggen van coachingdoelen en vastleggen van het tijdspad.
 8. Toepassing van verschillende methodes in geval nodig.
 9. Evaluatie.
 10. Evt. tweemaandelijkse begeleiding en evaluatie gedurende een jaar.

Het burnout traject

Zie voor informatie blogs: burnout en burnout traject