Mental Coaching en Teambuilding

Topsport mental coaching

Topsport vindt plaats in een High Performance Culture, dat is ingericht om het beste uit jezelf, je team en/of omstandigheden te halen. Topsport is een ultiem zware weg, van vallen, opstaan, pijnlijden en doorgaan. Iedere dag jezelf verslaan, door vandaag beter te presteren dan gisteren, steeds weer je eigen records te breken en daarin jarenlang te volharden (longsuffering), die weg is alleen voor enkelen weggelegd. Doorzetting en volharding is een kwaliteit, een talent.

ERIK REEP CT&S; “Als je wilt winnen, moet je je met winnaars omringen”; “Een winnaar vereist een winning team”.┬áTopsporters stellen maximale eisen aan zichzelf, aan hun begeleiders, teamgenoten en omgeving. Allerlei storende invloeden, groot of klein, kunnen het prestatieniveau doen verminderen.┬áHet gaat om details, daarin zit het succes verborgen.

Optimale gezondheid van lichaam en geest is onontbeerlijk. Goede leefstijl, training en herstel zijn de basis, daarnaast zijn een goede mind set en zelfvertrouwen essentieel.

Topsporters en topmanagers hebben veel met elkaar gemeen, beiden presteren op topniveau, moeten vaak het beste uit zichzelf halen en vaak zelfs meer, het gaat om winnen, verliezen is geen optie. Vaak zien zij zich geplaatst tegenover tegenstanders c.q. concurrenten van wie gewonnen moet worden. Voor onderpresteren is geen ruimte, daarop wordt ingegrepen en dan is er altijd weer iemand die bereid is om je plaats over te nemen.