Corporate Bedrijven nemen topsport vaak als rolmodel:

Topsport wordt in het bedrijfsleven vaak als rolmodel gebruikt. Sport is fysiek-mentaal gericht, het bedrijfsleven meer cognitief-mentaal. Topclubs hebben een bestuur, trainers, coaches en spelers, topbedrijven hebben aandeelhouders, commissarissen, een directie, managers en medewerkers. Het grote verschil is dat er in topbedrijven zo goed als geen coaches zijn en niet tegenstaande het feit dat een vechters- en winnaarsmentaliteit in combinatie met de juiste mind-set evidente  (leiderschap)kwaliteiten zijn.

Meerwaarde coaching:

 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Persoonlijkheidsontwikkeling.
 • Mentaliteit- en talentontwikkeling.
 • Talent onderkenning, de juiste persoon op de juiste plek.
 • Ontwikkel de talenten van uw medewerkers, zij zijn uiteindelijk het bedrijfskapitaal.
 • Talentontwikkeling vereist begeleiding om er het beste uit te halen.
 • Houd het talent en in uw bedrijf! Voorkom verlies van uw bedrijfskapitaal en dat uw concurrenten over uw rug sterker worden.

Echte winnaars zoeken uitdaging en avontuur, gaan daarin voorop, nemen verantwoording. Zij worden vaak benaderd door uw concurrenten, houd uw talent in huis, voorkom talent- c.q. kapitaalverlies.

ERIK REEP CT&S; “Winnaars samen laten werken voor een winning team!”; “Winnen in het bedrijfsleven betekent winsten maken en een topmarktpositie innemen”.

Coaching:

 1. Preventie en vermindering van ziekte-uitval, voorkoming van personeels- en werkplek wisselingen.
 2. Meer stabiliteit en continuïteit binnen het bedrijf, door zelfvertrouwen, focus en goed teamwerk binnen het bedrijf.
 3. Talent is zeldzaam en kostbaar, vereist specialistische coaching om er het beste uit te halen.

Burn-out:

 • Burnout vaak t.g.v. hoge werkdruk, baanonzekerheid in verband met de huidige economische crisis.
 • Coaching voor persoonlijke-, professionele- en persoonlijkheidsontwikkeling, voor zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Re-integratie:

 • Betekent, weer inpassen en deelnemen aan de arbeidsmarkt, na een periode waar je voorheen onvoldoende of geen werkzame functie in had.
 • Coaching voor werknemers die klaar gestoomd willen/moeten worden om weer plaats in het bedrijf of de arbeidsmarkt te kunnen nemen.

Uitvoering (planmatig):

 1. Vaststelling coaching doel
 2. Intake gesprek
 3. Plan van aanpak
 4. Persoonlijke-, professionele- en persoonlijkheidsontwikkeling
 5. Omgangskunde i.v.m. het begrijpen en respecteren van verschillende manieren van denken, religieuze-, traditionele- en culturele verschillen,
 6. Coaching ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de werknemers