Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling waarin voornamelijk de persoonlijkheids- en visie-ontwikkeling aandacht krijgt met als doel: leiderschapsontwikkeling dat herkenbaar is aan besluitvaardigheid, initiatief- en verantwoordelijkheidsneming. Leiderschap is directie geven, dat zowel privé, sociaal als professioneel van belang is. Het ontwikkelingstraject moet leiden tot interafhankelijke autonomie, dat wil zeggen een vorm van autonomie waarin goed met anderen samengewerkt kan worden.

Topsport mentaliteitsontwikkeling

High Performance Culture nodig om maximaal te kunnen presteren, om het beste uit jezelf, team en/of omstandigheden te halen. Topsport is een zwaar beroep van vallen, opstaan, pijnlijden en doorgaan. Iedere dag jezelf verslaan, door je persoonlijke records steeds weer te breken en te volharden. Ook de mentale inhoud en vaardigheden moeten ontwikkeld worden.

Professionele ontwikkeling

Professionele zorgverleners moeten ten alle tijde de kwaliteit kunnen leveren die nodig is, hiervoor zijn kennis, kunde, ervaring en professionaliteit vereist. Daarnaast moeten ook de sociale vaardigheden worden bewaakt, zonder de efficiëntie, economie en care uit het oog te verliezen. Zorgverleners moeten naast hun professionele taken, ook initiatief, verantwoordelijkheid en PR- (imago-matig kunnen functioneren.

Werknemers zijn het kapitaal van het bedrijf, zij behoren een inkomstenbron te zijn, geen kostenbron. Zij zorgen dat het bedrijf groeit en bouwen het bedrijfsimago, zij staan garant voor de kwaliteit, de klantenbanden en het vertrouwen en in het bedrijf. Coaching voor de ontwikkel je de kwaliteiten, een investering in de medewerkers en de bedrijfskwaliteit, voor een solider bedrijf met een betere omzet. Coaching maakt van je medewerkers, winnaars, “meer coaching, minder management”.

Burn-out

Het gaat om bewustwording van: gedrag, draagkracht, belastbaarheid, motivaties, ambities, e.d. Burn-out kan langzaam progressief maar ook acuut ontstaan, het kan zelfs een silent killer zijn! ERIK REEP Coaching, Training & Solutions pakt burn-out aan als een omslagpunt van gedrag, in de breedste zin van het woord. Burnout is niet langer meer het einde, maar een comeback van een (mentaal) sterkere en completere manager. Via persoonlijke-, professionele- en weerbaarheidsontwikkeling vernieuwen en verbreden we de gedachtengang en daarmee het gedrag, waardoor burnout een verrijkende les is met een minimale kans op recidief. Zie voor meer informatie onder Corporate Bedrijven Coaching

Life style

Is gebaseerd op: 1. Voeding, 2. Bewegen en rusten (herstellen). 3. Mentaliteitsontwikkeling voor de nodige discipline, om de leefstijl vloeiend en automatisch door te kunnen voeren.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de duur en kosten van de coachings-, trainings- en solutionstrajecten en de eventuele subsidiemogelijkheden, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoon 020-6441094, mobiel: +31655775943, zie ook onze contactpagina.