Topsportsport-portret

Mental of Prestatie Coaching
  • Voetbal
  • Atletiek
  • Tennis
  • Schaatsen
Mentaliteitsontwikkeling

High Performance Culture is nodig om je tot je maximale mogelijkheden te kunnen ontwikkelen, om het beste uit jezelf, je team en/of omstandigheden te kunnen halen. Topsport is een maximaal eisend beroep, een weg van vallen, opstaan, pijnlijden en doorgaan. Iedere dag weer jezelf verslaan, door je persoonlijke records steeds weer te breken en daarin te volharden. Ook  mentale inhoud, pijn kunnen lijden en een winnaarsmentaliteit, moet ontwikkeld worden.

Professionele- & leiderschapsontwikkeling

Werknemers zijn het kapitaal van het bedrijf, zij behoren een inkomstenbron te zijn, geen kostenbron. Zij zorgen voor bedrijfsgroep en -imago, zij staan garant voor de kwaliteit, de klantenbanden en het vertrouwen en in het bedrijf. Coaching maakt je medewerkers tot winnaars,

Zorgverleners moeten naast hun professionele taken, ook leiderschapskwaliteiten ontwikkelen dat herkenbaar is in het nemen van initiatief, verantwoordelijkheid en PR-imago-matig kunnen functioneren. Leiderschap is herkenbaar aan het durven nemen van beslissingen, om hun handelen richting te kunnen geven.

Burn-out

Het gaat om bewustwording van de externe invloeden, gedrag, draagkracht, belastbaarheid, motivaties, ambities, e.d. Voor ERIK REEP Coaching, Training & Solutions is burn-out een omslagpunt, het is niet meer het einde van een carrière, maar een comeback van een (mentaal) sterkere en completere manager, met een minimale kans op een burnout recidief. Zie voor meer informatie onder  Corporate Bedrijven

Life style

Is gebaseerd op: 1. Voeding, 2. Bewegen en rusten (herstellen). 3. Mentaliteitsontwikkeling voor de nodige discipline, om de leefstijl vloeiend en automatisch door te kunnen voeren.

Meer informatie

Over duur en kosten van de coachings-, trainings- en solutionstrajecten en de evt. subsidiemogelijkheden, kunt u contact met ons opnemen via telefoon: +31(0)20 6441094, mobiel: +31(0)6 55775943, zie onze contactpagina.